Warsztaty szkoleniowe

'Program Rolnośrodowiskowy aktualnie i w przyszłości'

 9 lutego 2006, IUNG - PIB, PUŁAWY

 

Program (Programme) (dokument pdf, 234 KB)

Materiały szkoleniowe (Training Materials) (dokument pdf, 2.20 MB)

 
 

Warsztaty odbyły się w dniu 9 lutego 2006r. W zajęciach uczestniczyło 230 osób, w tym 150 rolników i 80 doradców rolnych. Duże zainteresowanie rolników wynika stąd, że Program rolnośrodowiskowy jest instrumentem finansowym w polityce rolnej Unii Europejskiej, skierowanym do wszystkich rolników, którzy chcą przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i zachowania walorów przyrodniczych na obszarach wiejskich. Utrzymanie wielu cennych siedlisk przyrodniczych, ukształtowanych w wyniku tradycyjnych form gospodarowania, zależy od sposobu w jaki będzie prowadzona produkcja rolna. Dlatego, w ramach prowadzonych zajęć położono główny nacisk na zasady dobrej praktyki rolniczej oraz przyjazne środowisku systemy zrównoważonego i ekologicznego gospodarowania, oraz sposób przeprowadzania kontroli na miejscu.

W dyskusji wskazano na potrzebę bardziej szczegółowej prezentacji założeń do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz konieczność szkoleń związanych z propozycja nowych pakietów w ramach Programu rolnośrodowiskowego. Dalsze wdrażanie Programu rolnośrodowiskowego jest uwarunkowane koniecznością uproszczenia dokumentów tj. wniosku i planu działalności rolnośrodowiskowej oraz większą dostępnością porad ze strony przeszkolonych w tym zakresie doradców.

Prezentacje (Presentations in Polish)

Założenia do planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rolnośrodowiskowego (dokument pdf, 322 KB)

Anna Klisowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Program Rolnośrodowiskowy – 2004 – 2006 (dokument pdf, 2.31 MB)

Beata Feledyn – Szewczyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zwykła dobra praktyka rolnicza (dokument pdf, 138 KB)

Irena Duer, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Rolnictwo integrowane – ochrona gleb i wód (dokument pdf, 1.13 MB)

Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Rolnictwo ekologiczne przyjazne środowisku naturalnemu (dokument pdf, 547 KB)

Jarosław Stalenga, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Kontrola na miejscu u beneficjentów z obszarów ONW – najczęściej spotykane niedociągnięcia i ich konsekwencje (dokument pdf, 379 KB)

Natalia Robakowska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa

Kontrola na miejscu u beneficjentów Programu Rolnośrodowiskowego – najczęściej spotykane niedociągnięcia i ich konsekwencje (dokument pdf, 349 KB)

Magdalena Baranowska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa

Wniosek o przyznanie płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego – wymagania i popełniane błędy (dokument pdf, 128 KB)

Andrzej Wenerski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Puławy

Plan rolnośrodowiskowy – problemy związane z opracowaniem (dokument pdf, 169 KB)

Jadwiga Dębska – Próchniak, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola


C IUNG 2002
The PROLAND Programme is supported by the European Community.
Contents of this publication does not represent the opinion of the Community.
The Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein.